Ми використовуємо інформацію, що зберігається в файлах куки, для найбільш комфортного перегляду нашого сайту.

Як змінювалася назва лікарні

1917 – 1945 Міський Санітарний Заклад

1945 – 1958 Міська Інфекційна Лікарня

1948 – 1957 Обласна Спеціалізована Лікарня ім. Доктор Aнки

1957 – 1990 Міська Спеціалізована Лікарня ім. Доктор Aнки

1990 – 2012 Краківська Спеціалізована Лікарня ім. Івана Павла II у Кракові

2012 – дотепер – Краківська Спеціалізована Лікарня ім. Івана Павла II

Історія в датах

1913 - 1917 ● Спорудження Санітарного Закладу в районі Пронднік Білий на підставі рішення Краківської Міської Ради з 22 липня 1913, прийнятого з ініціативи Доктора Томаша Янішевського, міського лікаря, а пізніше першого Міністра Охорони Здоров’я в незалежній Польщі. Будову призупинив вибух війни, потім її відновлено в 1915 році. Тоді заклад включав у себе: санаторій лікування скарлатини, туберкульозний санаторій, бактеріологічну лабораторію, повну базу з кухнею і пральнею.

1936 - 1938 ● У Закладі лікувалася сестра Фаустина Ковальська, яка перебувала тут в цілому близько восьми місяців. Канонізована Папою римським Іваном Павлом II 30 квітня 2000 року.

1939 - 1945 ● Важкі умови роботи Закладу в часи окупації. Лікарня була призначена солдатам, які страждають від туберкульозу і скарлатини, а також пораненим. Директором Лікарні був у початковий період (1939-1940), д-р Едвард Жуліньский, який мав величезні труднощі як польський лікар (потім з посади усунула його окупаційна влада). Він був довгий час лікарем і завідуючим Туберкульозного Відділення з вересня 1945 по березень 1951 року.

● У 1940-1944 роках Директором Лікарні був Ян Фішер, лікар польського походження, який підписав Volksliste, але – як це видно зі спогадів того часу – він не мав ворожого ставлення до польських працівників (яких працювало тоді близько 150 осіб).

● Після захоплення лікарні Вермахтом, разом з ним з’явився німецький лікарський персонал, медсестри і частково адміністративний персонал.

1945 ● Утворюється Міська Лікарня Міста Кракова, пізніше перетворена в Міську Інфекційну Лікарню. Лікарня поступово перетворювалась на сучасний осередок, який розділено на дві частини: туберкульозне та інфекційне відділення.

● На таємному засіданні професорів Медичного Факультету Ягеллонського університету і відомих краківських лікарів, на керівника Лікарні призначено д-ра Яна Смолярка. Це було на декілька місяців до визволення. Після визволення Кракова, він негайно мав обняти цю посаду. На сьогоднішній день немає інформації про те, чи д-р Я. Смолярек короткий час керував Лікарнею чи може він ніколи не обняв цієї посади.

1948 ● Лікарня була перетворена в Обласну Спеціалізовану Лікарню ім. Доктор Aнки (Гелени Вольф, 1915-1944), утворено Відділення Захворювань Легенів, об’єкт розбудувався і розширив сферу діяльності.

1949 ● Створено Відділення Торакальної Хірургії і лікарняну аптеку.

1951 - 1953 ● Утворення відділень дитячих інфекційних хвороб: 1951 – Регіональне Відділення Поліомієліту, яке після поєднання з Відділенням Туберкульозного Менінгіту було перейменоване в Відділення Дитячих Нейроінфекцій та Неврології; 1953 – Інфекційне Відділення Захворювань у Дітей у результаті поєднання Відділень: Скарлатинового, Дитячого Туберкульозу та Дифтерії, а пізніше перетворене в Відділення Дитячих Інфекційних Хвороб та Дитячої Гепатології.

1955 ● Створено Відділення Вірусних Гепатитів.

1957 ● Вперше виконано в лікарні катетеризацію серця.

● Створено Відділення Вірусних Гепатитів.

1958 ● Виконано першу операцію на відкритому серці.

1975 ● Відділення Торакальної Хірургії перетворено у Центр, у якому створено Підвідділення Вроджених Вад Серця; створено Лабораторію Гемодинаміки і Лабораторію Штучного Кровообігу.

1979 ● Рішенням Міністерства Охорони Здоров’я в лікарні розташовано Інститут Кардіології Медичної Академії ім. М. Коперника, який очолював тодішній доцент Антоні Дзятков’як – одночасно директор Інституту. Інститут з новоствореною Kлінікою Kардіохірургії перейняв спадщину 30-річної діяльності Відділення Торакальної Хірургії, а пізніше Центру Торако-Кардіохірургії. Зорганізовано потужнє Відділення Післяопераційної Інтенсивної Терапії.

1981 ● Створено Клініку Серцевих та Судинних Захворювань і Клініку Електрокардіології; розпочався розвиток діагностики серцево-судинних захворювань.

1988 ● Відкрито Відділення Хірургії Грудної Клітки, завідуючим якого з 1986 року був доктор Генрик Олехнович – відмінний хірург, вихованець Інституту Туберкульозу у Варшаві. Відділення продовжувало завдання Клініки Торакальної Хірургії Інституту Кардіології, яке очолював у 1979-1984 роках доцент Міхал Ющиньский.

1990 ● Папа римський Іван Павло II покровителем Лікарні.

1993 - 1998 ● Лікарня, як прямий інвестор, реалізувала інвестиційну програму „Розвиток Клініки Кардіохірургії” (фінансована головним чином з бюджетних дотацій); створено сучасний будинок Клініки Кардіохірургії з операційним блоком і інтенсивною терапією, лабораторною і діагностичною базою, стерилізацією, банком крові і інші допоміжні приміщення.

1996 ● Створено Центр Діагностики та Реабілітації Захворювань Серця і Легенів.

1997 ● 9 червня – Візит Папи римського Івана Павла II, посвячення Клініки Кардіохірургії.

1999 ● Лікарня отримала статус юридичної особи і діє як самостійний публічний заклад охорони здоров’я. Відкрито нове Відділення Гемодинаміки і Ангіокардіографії; побудовано сучасне Відділення Патоморфології.

2000 ● Створено, після модернізації, сучасний об’єкт – Діагностичний та Реабілітаційний Центр Серця і Легеневих Захворювань з Підвідділенням Експрес-Діагностики і сучасні лабораторії: магнітного резонансу, мультидетекторної спіральної комп’ютерної томографії (MSCT; перша у Центральній Європі), сцинтиграфії і бодиплетизмографії. У змодернізованому будинку Клініки Кардіохірургії створено Відділення Судинної Хірургії і Трансплантології; створено Обласну Амбулаторію Вакцинації.

2001 ● Створення Малопольської Центральної Лабораторії Діагностики Туберкульозу розташованої за адресою: вул. Уланув 29 і Підвідділення Хіміотерапії у Другому Відділенні Легеневих Захворювань. Введено систему електронної реєстрації та ведення документації „Infomedica” і систем, які дають доступ до зображень створюваних діагностичними обладнаннями.

2002 ● Змодернізовано і розширено будинок, де міститься Клінічне Відділення Серцевих та Судинних Захворювань і Відділення Електрокардіології з двома процедурними кабінетами.

● Відкрито кабінет відеоторакоскопії у Відділенні Торакальної Хірургії.

2003 ● Створено в Лікарні Незалежну Лабораторію Молекулярної Біології і Наукових Досліджень, Незалежне Відділення Анестезіології та Інтенсивної Терапії і Відділення Лікарняної Трансфузіології (на базі існуючого Банку Крові та Серологічної Лабораторії).

2004 ● Лікарня отримала сертифікат якості згідно з нормою ISO 9001:2000 – продовжуваний до сьогоднішнього дня. Розпочато реалізацію програм, які фінансуються спільно з Європейським Союзом у рамках Інтегрованої Програми Операційного Регіонального Розвитку.

2005 ● У Клінічному Відділенні Серцево-Судинної Хірургії і Трансплантології виконано першу в світі операцію імплантації безшовного аортального клапана.

2006 ● Створення Реабілітаційного Центру (на базі Відділення Реабілітації).

2007-2012 ● Розбудова лікарні, яка реалізується спільно з Європейським Союзом у рамках Малопольської Регіональної Операційної Програми 2007-2013 – реалізація проектів під назвою Розвиток Краківського Науково-Дослідного Центру і Медичних Технологій, а також Центру Спеціалізованої Екстреної Медицини.

2008 ● Створення двох окремих Відділень: Анестезіології і Інтенсивної Терапії на потреби Серцевого і Пульмонологічного Відділення.

● Перша у Польщі транскатетерна імплантація аортального клапана серця (без відкриття грудної клітки).

2009 ● Лікарня отримала статус акредитованої лікарні на період з 4 березня 2009 по 3 березня 2012 року.

2011 ● Створення Амбулаторії Лікування Ожиріння.

2012 ● Створення Центру Сучасної Лабораторної Діагностики і Групи Довгострокової Домашньої Опіки для Механічно Вентильованих Хворих.

● У співпраці з освітніми і науковими установами розпочато післядипломне навчання в галузі сучасних методів медичної діагностики і терапії.

● Реорганізація існуючого Центру Діагностики, Профілактики і Телемедицини з Підвідділенням Експрес-Діагностики поєднана зі створенням трьох незалежних відділень: Відділення Експрес-Діагностики, Радіологічна Лабораторія і Лабораторія Ядерної Медицини.

● Виділено як окремі Відділення: Вірусного Гепатиту та Гепатології, а також Реабілітації.

● Відкрито новий адміністративно-конференційний будинок.

● У співпраці з Медичним Факультетом Ягеллонського університету розпочато післядипломне навчання в галузі клінічних досліджень.

2013 ● Міністр Охорони Здоров’я підтвердив вдруге, що Лікарня відповідає стандартам акредитації лікарняних закладів і видав Сертифікат Акредитації № 2013/3 (дата видання Сертифікату: 13 березня 2013).

● На початку квітня 2013 віддано в користування змодернізований об’єкт – будинок „0” (так звана Стара пральня).

● З 11 квітня 2013 р. почався освітній проект, спрямований для людей віком 60+, під назвою Університет Незгасаючої Молодості. У першому році скористалися з нього близько 150 осіб.

2014 ● У новій частині будинку М-V, спорудженій в рамках проекту „Зінтегрований Центр Спеціалізованої Реаніматології” офіційно відкрито:

– Приймальне Відділення

– НЕВРОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ З ІНСУЛЬТНИМ ПІДВІДДІЛЕННЯМ І ПІДВІДДІЛЕННЯМ НЕВРОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

– ВІДДІЛЕННЯ СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ З ПІДВІДДІЛЕННЯМ ЕНДОВАСКУЛЯРНИХ ПРОЦЕДУР (і операційний блок з гібридовою залою)

– ВІДДІЛЕННЯ ІНТЕНСИВНОЇ МЕДИЧНОЇ ТЕРАПІЇ

– KЛІНІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ IНТЕРВЕНЦІЙНОЇ KАРДІОЛОГІЇ

– амбулаторії, у тому числі неврологічну

● У рамках проекту „Розвиток Краківського Центру Досліджень і Медтехнологій” офіційно відкрито:

– ВІДДІЛЕННЯ ХВОРОБ ЦИВІЛІЗАЦІЇ ТА ЛЕГЕНЕВИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

– ВІДДІЛЕННЯ ОНКОЛОГІЇ

– Лабораторію Генетичних Досліджень

– Лабораторію Інноваційного Застосування Стовбурових Клітин

– Лабораторію Діагностики Тромбоемболічних Хвороб

– Кабінет Магнетичного Резонансу.

2015 ● Перша в Лікарні пересадка нирки від донора після зупинки кровообігу.

2016 ● Центр Моніторингу Якості в Охороні Здоров’я підтвердив вчергове, що Лікарня відповідає стандартам акредитації лікарняних закладів і видав Сертифікат Акредитації № 2016/30.

● У Клінічному Відділенні Електрокардіології імплантували найменші в світі кардіостимулятори Micra TPS.